OM OSS

LIVSBALANS KINNEKULLE

- Retreat med Mindfulness och Meditation

KURSLEDARE

Lillemor Karlsson är socionom med vidareutbildning i lösningsinriktat arbetsstätt, nätverksterapi, organisation och ledarskap, KBT, massage samt utbildning i trädgårdsterapi och Mindfulnessbaserad stressreduktion. Hon har 30 års erfatenhet av att arbeta med människor i utveckling, individuellt och i grupp genom sitt arbete som kurator och socialsekreterare. Projektledare för grön rehabiliteringsverksamhet som vänder sig till personer med bland annat utmattningssyndrom.

Kerstin Ullberg Pettersson är legitimerad sjukgymnast, steg1-utbildad psykoterepeut och utbildad i fokuserad gruppterapi (FGT), evidensbaserad behandling för personer med utmattningssyndrom. Hon har specialiserat sig inom stressrelaterad ohälsa, utmattningsproblematik och kronisk smärta. I sitt sjukgymnastitska arbete använder hon metoder hämtade från psykodynamisk kroppsterapi (PDK), basal kroppskännedom (BK) och Qigongmeditation. Hon har 25 års erfarenhet av gruppbehandling och individuella behandlingar för personer med utmattningssyndrom och kronisk smärta, där fokus är på samspelet mellan den egna personligheten , tankemönster och kroppen. Hon är även utbildad inom Mindfulnessbaserad kognitiv terapi- www.stressochpsykosomatikrehab.se